LeMo QuarterHorses

Reining & Cow Horses


"Learn the past, watch the present, create the future"

hvem er vi

LeMo QuarterHorses ble etablert høsten 2005 av Lena & Morten Haugland.

Vi er begge hestefolk med en forkjærlighet for western riding generelt, og reining spesielt.


hva gjør vi

Småskala oppdrett av American Quarter Horses fra reining, cutting og working cowhorse blodlinjer er vår hovedgeskjeft. I vårt avlsarbeide vektlegger vi psyke og holdbarhet såvel som prestasjoner og stamtavle. Vårt mål er å avle frem stabile og lydhøre hester med potensiale for å kunne konkurrere på høyt nivå.

 

Vi kan også være behjelpelige med å finne den rette hesten for deg gjennom vår erfaring og brede kontaktnett


hvor er vi

LeMo QuarterHorses holder til på Negaard Ranch i Løten, Hedmark. Her har vi ca 40 mål beite og utmark for våre hester.

It's not a hobby, it's a lifestyle....


babeinfoal (171K)


 
 
 
© Copyright LeMoQH.Com . All Rights Reserved.